Category Archives: Články

Nápravné opatření ÚCL č.2

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ÚCL č. 2/2005 Příkaz k zachování bezpečnosti civilního letectví dle § 89, písm. x) zák. č. 49/1997 Sb. Pro všechny velitele/piloty letadel všech kategorií a provozovatele letišť.

Změny leteckých předpisů

Po dokončení změny č. 33 českého leteckého předpisu L15 v první polovině tohoto roku rozhodlo MD ČR, že všemi dalšími aktualizacemi bude pověřený Úřad pro civilní letectví – Odbor leteckých… Read more »