Postupy pro VFR lety Brno Tuřany LKTB,provedení letu,požadavky….

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postupy pro VFR lety Brno Tuřany LKTB,provedení letu,požadavky….

POSTUPY PRO VFR LETY LKTB

2.22.4 POSTUPY PRO VFR LETY
2.22.4.1 Všeobecně
2.22.4.1.1 Při letech VFR vstupujících do CTR z prostoru třídy G
musí pilot nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení s
APP/TWR a předat následující údaje:
– identifikace letadla;
– typ letadla (pouze při letu bez FPL);
– vstupní bod do CTR;
– výstupní bod z CTR (u letů prolétávajících CTR);
– vypočítaný čas vstupu do CTR;
– letiště přistání (pouze při letu bez FPL).
2.22.4.1.2 Velitelé letadel jsou žádáni, aby při navázání spojení
potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH.
2.22.4.1.3 Při pojíždění na APN z RWY 09/27 si musí pilot před
křižováním RWY 10/28 vyžádat povolení.
2.22.4.1.4 Při pojíždění na RWY 09/27 musí pilot zastavit na
vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování
RWY 10/28.
2.22.4.2 VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací
body:
10 (SRA) OCA m 387 387 387 387
OCH m 154 154 154 154
OCA ft 1270 1270 1270 1270
OCH ft 506 506 506 506

Označení/Designation Poloha/Location Souřadnice/Coordinates
NOVEMBER Kuřim (železniční přejezd jihovýchodně od města/railway crossing SE of town) 49 17 32 N 016 33 37 E vstupní/entry
ECHO Rousínov (kostel/church) 49 12 13 N 016 53 10 E vstupní/entry
SIERRA Těšany 49 02 23 N 016 46 14 E vstupní/entry
WHISKY Ořechov (kostel/church) 49 06 39 N 016 31 15 E vstupní/entry
ALFA Sokolnice (železniční přejezd/railway crossing) 49 07 03 N 016 42 12 E vyčkávací/holding
BRAVO Slatina (kruhový objezd/roundabout) 49 11 06 N 016 41 30 E vyčkávací/holding
RWY A B C D
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
AD 2−LKTB−18 AIP

Koordinace výcvikových letů na LKTB
Lety mezi východem a západem slunce (denní) – bezprostředně před zahájením výcviku (před vstupem do CTR) oznámí provozovatel letadla provozovateli letiště zahájení výcviku (Freq. 131,800 MHz, tel. +420 545 521 310).

Lety mezi západem a východem slunce (noční) – písemnou žádost o povolení výcvikového letu je provozovatel povinen zaslat nejpozději 2 hodiny před zahájením výcvikového letu provozovateli letiště na jednu z těchto adres:

Fax: +420 545 521 808
+420 545 216 346
Email: handling@airport-brno.cz
SITA: BRQCZ7X

V oznámení i žádosti budou uvedeny následující údaje:

specifikace provozovatele pro účtování, imatrikulační značku, typ letadla, MTOW
zahájení a předpokládané ukončení činnosti, předpokládaná činnost
Způsob poplatků:

u nesmluvních zákazníků je vyžadováno placení v hotovosti po ukončení činnosti.
nesmluvní zákazníci mohou v případě požadavku na bezhotovostní platbu na základě faktury 2 hodiny předem odeslat závaznou objednávku výcvikového letu na adresy uvedené v bodě 2.20.2.1.2
závazná objednávka bude akceptována provozovatelem letiště na uvedenou zpětnou adresu.
v případě neakceptace objednávky bude placení vyžadováno v hotovosti.
Ihned po ukončení výcviku oznámí provozovatel letadla provozovateli letiště ukončení výcviku (Freq. 131,800 Mhz, Tel.: +420 545 521 310, ústně v handlingové kanceláři). V oznámení uvede imatrikulační značku, počty plných přistání, letmých startů a průletů zvlášť s použitím světelných zabezpečovacích zařízení a bez něho.