Přílet a odlet na/z letiště

Souřadnice LKMIRA: N48°55’56“ E016°20’23“
ELEV 715 ft / 218 m
RWY 12/30 (705 × 35 m, tráva)
Únosnost: 5000 kg / 0,4 MPa

Letiště se nachází pod TMA Náměšť se spodní hranicí 1000 ft AGL.

V těsné blízkosti se nachází prostory TRA 10, TRA 11, TRA 12 – nutno zohlednit jejich případnou aktivaci, informace dostupné na AisView (http://aisview.rlp.cz/) a AUP (http://aup.rlp.cz/).

Mezi TRA 10 a 12 se nachází TRA 11. Jeho spodní hranice je 3000 ft AMSL.
Pokud poletíte pod 3000 ft AMSL pod tímto prostorem i v případě jeho aktivace, nemusíte se hlásit na frekvenci LKNA.

Pro komunikaci s LKNA platí následující frekvence:
Pondělí-pátek:                  Náměšť APP 118,155 MHz
Sobota-neděle, svátky:   Náměšť TWR 126,505 MHz

Přilétávající letadla a SLZ jsou povinna zahájit ve vzdálenosti nejméně 5,5 km před letištěm radiokomunikaci na frekvenci AIRCON RADIO 120,665 MHz. Zde žádáme piloty, aby i v případě klidu na frekvenci pokračovali s komunikací „naslepo“.

Aktuální informace o počasí je možno zjistit na Tuřany ATIS 131,105 MHz.

Při příletu je nutno dodržovat okruhy JIŽNÍ mimo zastavěné oblasti a též nenarušit provozní prostor sousedního letiště AK Miroslav – zde je nutno počítat s provozem SLZ bez rádiového spojení.

Stanovená výška okruhů je 1700 ft AMSL, což je prakticky spodní hranice MTMA Náměšť 1000 ft AGL.

Informace o místním provozu je možno zjistit v průběhu letu na frekvenci AIRCON Radio 120,665 MHz, a dále též na Náměšť APP 118,155 MHz a Náměšť TWR 126,505 MHz.

Doplňující informace k případné radiokomunikaci ze strany LKNA:
Dle Koordinační dohody o letecké činnosti mezi LKNA a LKMIRA může být ze strany LKNA ukončena předem povolená „místní letová činnost“ na frekvenci LKMIRA (AirCon Radio 120,665 MHz).