Historie letiště

V první polovině roku 1998 po vyřízení příslušných formalit započalo budování vzletové a přistávací dráhy (terénní úpravy, výsadba trávy atd.).

V druhé polovině roku již byla vzletová a přistávací dráha dokončena a v podstatě od tohoto
momentu se datuje počátek provozu letiště.

Postupem let 1999-2002 vznikly nové hangáry, klubovna s veškerým potřebným zázemím
včetně sociálního zařízení. Byla vybudována též terasa s překrytím pergolou, která umožňuje
zejména v létě venkovní posezení u klubovny s výhledem na letištní plochu a příjemným
vnímáním probíhajícího provozu.

Od samotného začátku využívala letiště též letecká škola AirCon, která vychovala celou řadu
pilotů, z nichž někteří zde dodnes hangárují svá letadla.

Aktuální kapacity hangárů umožňují hangárování až 14 letadlům, u klubovny je též místnost
pro možnost přespání až 4 osob. Letiště má své samostatné technické zázemí potřebné
pro celkovou údržbu především plochy.