Jak na Slovensko

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak na Slovensko

1.10.1.1.1.2 Lety VFR

Letový plán sa musí predložiť na tieto lety VFR:

a) každý let VFR križujúci štátnu hranicu

b) na každý let VFR v riadených vzdušných priestoroch,

c) na skupinové lety VFR, ak letiskami vzletu a pristátia sú riadené letiská,

d) lety VFR v noci vykonávané letúnmi.

 

1.10.1.1.1.2.2 V prípade letu VFR, ktorý bude prelietavať riadeným

vzdušným priestorom (napr. križovanie AWY, prelet TMA) alebo prilietavajúceho na letisko v CTR (s výnimkou skupinových letov) vstupujúceho do riadeného vzdušného priestoru z priestoru triedy G, sa za predloženie letového plánu na časť letu v riadenom vzdušnom priestore považuje, ak pilot ohlási príslušnému stanovišťu ATC údaje v súlade s podsekciou ENR 1.2, odsek 1.2.20.

1.10.1.1.1.2.3 V prípade letu VFR odlietavajúceho z riadeného

letiska (s výnimkou skupinových letov), ak odlet z CTR/TMA bude vykonaný do vzdušného priestoru triedy G, sa za predloženie letového plánu na časť letu v riadenom vzdušnom priestore  považuje, ak pilot ohlási TWR letiska odletu údaje v súlade s podsekciou ENR 1.2, odsek 1.2.21.

 

1.2.20 Pri letoch VFR vstupujúcich do riadeného vzdušného

priestoru z priestoru triedy G musí pilot najmenej 3 minúty pred vstupom nadviazať spojenie s príslušným stanovišťom ATC, do priestoru zodpovednosti ktorého zamýšľa vstúpiť, vyžiadať si letové povolenie na vstup a odovzdať tieto údaje letového plánu:

 • identifikácia lietadla,
 • typ lietadla *)
 • nadmorská výška letu,
 • miesto vstupu do riadeného vzdušného priestoru a vypočítaný čas,
 • zamýšľaná trať letu alebo priestor činnosti a jej trvanie (podľa vhodnosti) *),
 • miesto výstupu z riadeného vzdušného priestoru alebo letiskourčenia v CTR (podľa vhodnosti) *),
 • názov prevádzkovateľa *),
 • iné informácie požadované stanovišťom ATC.

Poznámka 1: *) Vzťahuje sa na lety bez podaného letového plánu. Poznámka 2: Pozri aj odsek AD LZIB 2.22.6.3 b).
Poznámka 3: Pozri aj odsek AD LZTT 2.22.6.5 a AD LZTT 2.22.6.6.

1.2.21 V prípade odletu letu VFR z CTR do vzdušného

priestoru triedy G musí pilot pri žiadosti o povolenie rolovať odovzdať rádiom TWR príslušného letiska tieto údaje letového plánu:

 • identifikácia lietadla,
 • typ lietadla *),
 • letisko odletu (odlety z iného letiska v danom CTR) *),
 • letisko určenia *),
 • výstupný bod z CTR,
 • požadovanú nadmorskú výšku letu
 • názov prevádzkovateľa *),
 • iné informácie požadované stanovišťom ATC.

Poznámka 1: *) Vzťahuje sa na lety bez podaného letového plánu..
Poznámka 2: Pozri aj odsek AD LZIB 2.22.6.3 b).

Poznámka 3: Poz