Letecké fráze

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letecké fráze

Hranice schengenského prostoru volného pohybu osob se pro Českou republiku a dalších osm nových členských zemí EU otevřou poslední den roku 2007. V Bruselu se takto dohodli ministři vnitra zemí EU. Znamená to, že Češi už běžně na cestách do zemí EU nebudou na hranicích kontrolováni a v březnu 2008 by pak odpadly kontroly i na letištích. Budeme potom cestovat do zahraničí aniž bychom museli na celní odbavení na Brno Tuřany? Pokud ano, můžeme do Evropy z té naší malé hroudy…..


Pak už jen jedno – domluvit se. A to pro průměrného našince zase taková legrace nebude. Proto přináším pár leteckých frází, které dozajista příjdou v zahraničí vhod.

Frazeologie nepostihuje všechny možné případy, a proto lze za jiných okolností, než jsou zde uvedeny, použít jiné výrazy (fráze), které však musí být jasné, stručné, výstižné a nezaměnitelné.
Všechny fráze musí být používány ve spojení s volací značkou. Vynechání volací značky se provádí v souladu s radiotelefonními postupy.
Všechna povolení (např. ke vzletu, vstupu, přistání), příkazy (např. hladina, kurs, rychlost, frekvence) a údaje (dráha v používání, nastavení výškoměru, kód odpovídače sekundárního radaru) musí být pilotem opakována doslova.
Jiná povolení a příkazy, včetně podmínkových povolení, musí být pilotem opakována doslova nebo potvrzena takovým způsobem aby bylo jasné, že pilot rozuměl a že bude postupovat v souladu s nimi.

AFFIRM
„Ano…“

STANDBY
„Čekejte, zavolám Vás“

HOW DO YOU READ?
„Jaká je čitelnost mého vysílání?“

OUT
„Rozhovor je skončen a neočekává se odpověď“ (při VKV spojení se nepoužívá). V leecké frazeologii viz níže „OVER“

BREAK
„Oddělení dvou částí zprávy“ (používá se jen při potřebě zvýraznit oddělení části zprávy)

BREAK BREAK
„Já tímto vyznačuji oddělení mezi dvěma zprávami vysílanými různým letadlům při velmi hustém provozu)

SPEAK SLOWER
„Snižte rychlost Vaší řeči“

MONITOR
„Poslouchejte na ….(kmitočet)“

DISREGARD
„Považujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno“

NEGATIVE
„Ne“ nebo „Povolení není potvrzeno“ nebo „To není správné“

I SAY AGAIN
„Opakuji pro objasnění nebo zdůraznění“

SAY AGAIN
„Opakujte vše“ nebo „Následující část Vašeho posledního vysílání“

READ BACK
„Opakujte zpět vše“ nebo „určitou část této zprávy přesně tak, jak byla přijata“

CORRECTION
„V tomto vysílání (označené zprávě) byla učiněna chyba, správné znění je …“

VERIFY
„Ověřte a odsouhlaste s odesílatelem“

REPORT
„Předejte mně následující informaci“

ACKNOWLEDGE
„Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí“

CONFIRM
„Přijal jsem správně následující …?“ nebo „Přijal jste správně tuto zprávu?

CLEARED
„Oprávněn pokračovat za určitých podmínek“

WILCO
„Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat“

CONTACT
„Navažte rádiové spojení s …“

OVER
„Moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď“ (normálně se při VKV/UKV spojení nepoužívá)

ROGER
„Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání“ (za žádných okolností nesmí být použito jako odpověď na frázi OPAKUJTE ZPRÁVU nebo jako přímá odpověď na souhlas ANO nebo nesouhlas NEGATIV

APPROVED
„Povolení pro požadovaný úkon je schváleno“

WORDS TWICE
1. jako žádost: „Spojení je obtížné, prosím, vysílejte každé slovo dvakrát.“
2. jako informace: „Jelikož spojení je obtížné, vysílám každé slovo v této zprávě dvakrát.“

CORRECT
„To je správné“

GO AHEAD
„Vysílejte“ nebo „Pokračujte ve vysílání“

CHECK
„Prověřte systém nebo postup“ (normálně se neočekává odpověď)

RECLEARED
„Byla provedena změna k vašemu poslednímu povolení a toto nové povolení nahrazuje vaše předcházející povolení nebo jeho část“

CANCEL
„Anulujte předcházející vyslané povolení“

REQUEST
„Rád bych věděl…“ nebo „Přeji si obdržet…“