Pojištění letadel

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pojištění letadel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel. Jedná se o povinně smluvní pojištění, které je uzavíráno zpravidla provozovatelem letadla. Standardně se sjednává pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky. V případě provozování letadla i v zahraničí lze sjednat toto pojištění na limity požadované zákony příslušného státu.

Změny v pojištění vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel
S účinností od 30.4.2005 vstoupilo v platnost výše uvedené nařízení, upravující mimo jiné minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám. Toto nařízení se vztahuje na všechny letecké dopravce a provozovatele letadel, kteří létají uvnitř území, přistávají na území, vzlétají z území nebo přelétávají území členského státu EU. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropské unie a že nařízení EU je nadřazené místním zákonům a vyhláškám, platí pro nás toto nařízení v plném rozsahu.

V rámci pojištění letadel lze pojistit všechny druhy motorových a bezmotorových letadel, horkovzdušné balóny i vzducholodě. Pojišťovna nabízí zvolit si následující druhy pojištění podle Vašich individuálních potřeb:

pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel
Jedná se o povinně smluvní pojištění, které je uzavíráno zpravidla provozovatelem letadla. Standardně se sjednává pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky. V případě provozování letadla i v zahraničí lze sjednat toto pojištění na limity požadované zákony příslušného státu. Pojistit lze jak odpovědnost za škody způsobené třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo, tak i odpovědnost za škody způsobené cestujícím v pojištěném letadle.

havarijní pojištění letadel
Toto pojištění je paralelou k havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu. Je koncipováno jako „Allrisk pojištění“, zahrnuje všechny rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Podmínky pojištění lze sjednat zcela individuálně podle potřeb vlastníka letadla.